V roce 1969 jsem byl přijat do třídy mistra Miroslava Pikarta v Lubech u Chebu. Roku 1971–72 jsem se učil pod vedením mistra Jaroslava Lavičky. Houslařskou školu jsem absolvoval jako nejlepší žák školy a začal pracovat v servisu závodu Cremona, kde jsem získával prvé zkušenosti s opravami pod vedením mistra Vlastimila Otepky. Současně jsem externě navštěvoval ateliér mistra Josefa Vávry a konzultoval u mistra Josefa Pótzla. Roku 1976 jsem byl přijat do mistrovské školy vedené mistrem Emilem Lupačem. Od roku 1979 jsem pracoval v ateliéru mistra Petra Rozkydala v armádních službách v Trenčíně.

V roce 1980 jsem byl na základě úspěšně provedeného konkurzu přijat jako houslař Národního divadla v Praze. Do tajů nejnáročnějších oprav a restaurování mne zasvětil mistr, nadevše v tomto oboru povolaný, Václav Vacek, který patří mezi vyhledávané houslaře a restaurátory na nejvyšší úrovni. Po ukončení práce v ateliéru Národního divadla jsem ještě 2 roky působil jako restaurátor a opravář.

Od roku 1992 do roku 1999 jsem pracoval ve své soukromé dílně téměř výhradně na nových nástrojích, převážně na violoncellech.

Roku 1999 jsem vyhrál konkurz na místo houslaře České filharmonie, v jejíž ateliéru pracuji do současnosti. Mým vzorem a hlavním učitelem, nejen po odborné stránce, ale také koncepce, byl mistr Ivan Rohožka.

V roce 1991 jsme s kolegy houslaři založili Cech houslařů pražských, jehož jsem se stal cechmistrem a tuto čestnou funkci stále zastávám. Podílel jsem se na odborném rozvoji mistra Petra Matury, mistra Petra Vavrouše, mistra Andrew Pittse a mistra Vladimíra Dufka.

Postavil jsem více než sto violoncell a minimálně dalších sto nástrojů houslí, viol, gamb fidulí, violon atd. Na přelomu tisíciletí, výhradně na mé nástroje v barokní koncepci, hrála celá smyčcová sekce Musica Academica pod vedením mistra Ondřeje Macka v Ćeském Krumlově v barokním divadle. Bylo pro mne úžasné slyšet orchestr výhradně mnou postavený.

Na má violoncella se koncertuje a natáčí hudba nejen u nás, ale pokud je mi známo např. ve Francii, Německu, Japonsku atd. Mé nástroje byly prodány do Holandska, Śpanělska, Itálie, Śvédska, Finska a USA. Pracuji převážně dle italské školy "na formu". Používám výhradně přírodní materiály k lakování a výhradně přírodních materií, ovšem i k barvení laků. Na své nástroje dávám doživotní záruku (pokud se týče mého života).